Kohaku

Kweker: Maekawa
Size (Lengte): 30 cm
Leeftijd: Tosai

Beschrijving

Jumbo tosai 30 cm Gin no Te of Kachi Bloodline.